logo-naturetime-curt
caja-vino-padro

RESULTATS I SEGUIMENT EN DIRECTE: AQUI

De conformitat amb allò que estableix el REGLAMENT (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016, li informem que les seves dades personals que ens proporcioni, així com la seva imatge seran incloses als tractaments de Ajuntament de Bràfim i les empreses col·laboradores en el esdeveniment, amb la finalitat de promocionar aquest acte per els mitjans de comunicació habituals de les empreses identificades, sempre i quan vostè no ens manifesti el contrari.

L’única excepció i limitació seran d’aquelles utilitzacions que pugin atemptar al Dret de l’Honor en els termes previstos per la Llei Orgànica 1/1982, de 5 de maig de Protecció Civil al Dret de l’Honor, la Intimitat Personal i Familiar i a la Pròpia Imatge.

 

Pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i en el seu cas, oposició, enviant un escrit acompanyat d’una fotocòpia del D.N.I a la següent adreça: Plaça de la Vila, 1, 43812 Bràfim, Tarragona o bé enviant-ho per correu “ajuntament@brafim.cat”  indicant en l’assumpte «PROTECCIÓ DE DADES».

contacta amb nosaltres per a qualsevol consulta