caja-vino-padro
REGLAMENT CANICROSS MYRRHA
euro+crodots
essity
REGLAMENT CANICROSS MYRRHA
logo-ados-anna
samper

El 8è Canicross Myrrha es cursa atlètica de 8.970m aproximadament, dels quals 4.670m d’ells transcorren per camins de terra, 4.300m per camins asfaltats.

 

 1. El canicross Myrrha tindrà sortida el 15 de març de 2020 a les 8:30 a la Av. Catalunya de Bràfim i tindrà arribada a l’ermita de Loreto de Bràfim.
 2. Tots el participants han de disposar d’una assegurança de responsabilitat civil per a gossos que cobreixi en competició, ja sigui inclosa a un altre producte (com una assegurança o llicència federativa) o contractada de forma independent.
 3. S’admet la participació de totes les races de gossos, sempre i quan estiguin en bona forma física i superin el control veterinari obligatori.
 4. Els gossos participants hauran de tenir com a mínim 1 any d’edat el dia de la cursa, tenir les vacunacions obligatòries al corrent (degudament segellades i signades per un veterinari collegiat) i dur implantat el microxip obligatori.
 5. No s’admetrà la participació de gossos manifestament perillosos (no ens referim a races sinó a exemplars concrets). Els gossos conflictius (no perillosos), és a dir aquells que tenen reaccions estranyes davant altres gossos en determinades circumstàncies, hauran de prendre la sortida amb morrió o bé fer-ho en darrer lloc del gru La informació relativa a incidències amb gossos concrets s’inclourà a l’expedient del corredor.
 6. S’admet la participació de gosses en cel. No obstant s’ha de comunicar l’estat de la gossa a l’organització en el moment del control veterinari. Les gosses en cel hauran de prendre la sortida en darrer lloc del gru
 7. Tots els equips hauran de passar el control veterinari obligatori abans de l’inici de la prova. Per això serà responsabilitat del corredor presentar-se al lloc de la cursa amb antelació suficient per passar el control, d’acord al programa previst per l’organitzador i que constarà en el reglament de la proba
 8. Durant el control el veterinari de cursa certificarà el bon estat de salut general del gos i la seva aptitud per correr
 9. El corredor haurà de presentar durant el control veterinari les cartilles de vacunacions al corrent, signades i segellades per un veterinari collegiat, així com el certificat d’implantació del microxip obligatori.
 10. Els equips participants hauran d’anar equipats amb el següent material obligatori. L’organització podrà fer un control de material en qualsevol moment.

Cinturó de canicross i mosquetó

Per la cintura del corredor. Ha de ser còmode pel corredor i permetre acoblar-hi la línia de tir mitjançant un mosquetó. Serà obligatori per

seguretat disposar d’un mosquetó amb sistema d’apertura ràpida.

No havent-se homologat models concrets, s’admetrà qualsevol cinturó que compleixi amb aquestes funcions, tot i que recomanem material específic o bé arnesos lleugers de muntanya.

Línia de tir

Per unir el cinturó del corredor a l’arnés del gos.

Haurà de disposar d’una zona elàstica d’amortiguació que absorbeixi els impactes per evitar lesions a l’esquena del corredor o del gos.

La llargada màxima ha de ser de 2 metres en posició estesa.

En cada extrem s’unirà amb un mosquetó al cinturó del corredor i a l’arnés del gos respectivament. Es recomana material lleuger, resistent i hidròfug.

Arnés de tir

Arnés pel gos. Ha de ser un arnés de tir, tot i que s’admetran alguns arnesos de passeig sempre que compleixin les següents especificacions.

 • Haurà de ser resistent per garantir que el gos no el trenqui i s’escapi.
 • Haurà de protegir el gos dels fregaments durant el ti per això les zones de contacte amb la pell del gos hauran de ser de material no abrasiu ni tallant. Les zones d’impacte (estèrnum i al voltant del coll) hauran de ser encoixinades. Els equips amb gossos de pèl curt hauran de tenir en compte especialment aquestes consideracions.
 • Haurà de permetre l’extensió normal de les potes del gos sense impediments.
 • Disposarà d’una anella o corda en l’extrem final per unir-lo a la línia de tir
 • Es recomanen els arnesos creuats.
 • Estaran explícitament prohibits els arnesos de passeig senzills que creuin horitzontalment per davant de les potes davanteres, ja que poden provocar deformitats i impedeixen la extensió normal de les potes davanteres.

 

Guants

En previsió de trams complicat en algun circuit i per protegir les mans del corredor davant eventuals caigudes, es podrà exigir (segons circuit) l’ús de

guants.

Es recomana el seu ús sempre.

Serà obligatori dur-los a les curses. El Delegat Tècnic informarà de la seva obligatorietat segons circuit.

Calçat

No es permet calçat amb claus o qualsevol que pugui suposar un perill pel gos.

Morrió (només gossos conflictius)

Els gossos que (sense ser perillosos) tendeixin a ser conflictius davant altres gossos, hauran de prendre la sortida amb morrió o bé fer-ho en darrer lloc.

Igualment el corredor considerarà la conveniència de mantenir el morrió

durant tota la cursa, sempre i quan no dificulti la respiració normal del gos, per la qual cosa haurà de ser de tipus cistella.

En qualsevol cas serà responsabilitat del corredor controlar el seu gos en tot moment, podent ser sancionat o retirat de la cursa en cas de no fer-ho.

 1. El corredor serà responsable del seu gos en tot moment, des de l’arribada al lloc de la cursa fins la seva No es permetran gossos deslligats. El corredor haurà de dur el gos amb ell en tot moment o bé deixar-lo lligat en les zones habilitades i sota control.
 2. Durant la cursa el gos haurà de córrer sempre davant del corredor (màxim al costat), no podent el corredor sobrepassar-lo en cap moment.
 3. El corredor només podrà tirar del seu gos en el moment dels canvis de direcció, en moments de desatenció o de curiositat, en passatges delicats (rieres, ponts, tolls, encreuaments de carretera, etc.), però només el temps necessari per a la superació de l’obstacle o per fer tornar el gos al circuit. Un control pot prohibir aquest mètode si considera que no és justificat.
 4. No es permetran les agressions físiques o verbals als gossos (propis o aliens).
 5. El corredor haurà de conèixer al seu gos i prendre les mesures per a controlar- lo en tot moment.
 6. El corredor i el seu gos hauran de passar por tots els punts de control, sense sortir del circuit.
 7. No es podrà rebre ajuda externa durant la curs Els controls podran ajudar al corredor només per ordre del Director de Cursa i en punts problemàtics predeterminats (pas per granges o zones amb bestiar, etc.). En cas de situació de perill pel gos, pel corredor o per tercers, es podrà ajudar a l’equip que ho necessiti.
 8. Es penalitzarà embrutar o degradar l’itinerari, ja sigui amb restes de l’avituallament (gots, menjar) o amb excrements dels gossos. Serà responsabilitat del corredor llençar les restes d’avituallament en les papereres habilitades a pocs metres del punt d’avituallament, així com apartar del mig de la pista els excrements del seu gos.
 9. El corredor haurà de dur sempre visible el dorsal, especialment en els punts de control i en l’arribada a met
 10. En cas d’emergència serà obligatori prestar ajuda a l’equip afectat i informar al control més pro
 11. Per avançar a un altre equip en trams estrets o dificultosos es recomana advertir amb la veu «PAS» per prevenir-lo de manera que pugui controlar al seu gos i facilitar l’avançament. L’avançament es realitzarà sempre que sigui possible per la part esquerra, deixant lliure aquesta part el corredor que és avançat.
 12. Un equip que està sent adelantat ha de facilitar l’acció a l’equip que està adelantant. En cas de que un gossa en cel o un gos/gossa agressiu estigui dificultant l’adelantament, el corredor que adelanta pot demanar aturar-se al primer equip fins que pugui completar l’adelantament amb la veu de “STOP”.
 13. Es prohibeix córrer ocupant tota la pista, deixant el gos córrer a un costat de la pista i el corredor corrent per l’alt
 14. Si algun corredor abandona és obligatori avisar al control més proper o als components de la organització.
 15. Quan la cursa es celebri en parallel a una cursa de muntanya (amb corredors sense gossos) serà molt important ser respectuosos amb tots els atletes participants.
 16. Els avituallaments es tancaran a les següents hores:

-Avituallament 1 tancarà a les 10:30

-Avituallament 2 tancarà a les 11:30

-Avituallament 3 tancarà a les 12:30

 

 1. A l’inscriure’s el corredor es fa responsable de qualsevol dany que pugui provocar a tercers durant el desenvolupament de la curs
 2. Premis

En l’edició del canicross Myrrha de la cursa de Bràfim es premiaran els 3 primer classificats homes i les 3 primeres classificades dones.

contacta amb nosaltres per a qualsevol consulta